ČLANSTVO U iPC

Po statutu iPC-INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR      razlikuje slijedeće vrste članstva:
  • Redovni članovi su članovi  koji su ujedno članovi skupštine iPC s pravom glasa u donošenju odluka.  Mogu koristiti/ugovoriti usluge iPC-a i viših organizacijskih oblika po pravilima davatelja usluga za njihovo korištenje.                                                             Učlanjenje redovnog članstva se vrši popunjavanjem pristupnice za  redovno_clanstvo . Redovne članove koji se ne odazovu na poziv za skupštinu ili akcije iPC-a, iPC može isključiti iz  članstva ili prebaciti u dopisno članstvo.
  •  Dopisni članovi su članovi koji s nama kontaktiraju elektronski, putem ove stranice ili e-mailom. Mogu koristiti usluge iPC-a uz naknadu, ali nisu članovi skupštine i ne odlučuju. Mogu objavljivati prikaze, članke, prijedloge, primjedbe, kritike, fotografije, linkove na video-priloge i sl. putem ovog web-sjedišta.    Popunjavaju pristupnicu za  on_line_clanstvo.    Za početak koristite  Obrazac za prijavu inovacija na našu burzu, ili obrazac UKLJUČI SE / ODGOVORI na desnoj menu-traci ove stranice i U prostor za tekst upišite vašu kvalifikaciju,  interese, stručna i amaterska znanja.  Dostava bilo koje inovacije automatski Vas uključuje u dopisno članstvo iPC-a.
  • Počasni članovi su članovi koji su donacijama ili drugom vrstom potpore značajno doprinijeli radu, opstanku ili poboljšanju uvjeta rada udruge. Mogu prisustvovati ili predsjedavati skupštini, bez prava glasanja
  • Timovi  (grupe)  se mogu organizirano ili spontano okupljati u cilju obrade pojedinih zadataka ili inovacija.  Sve tri vrste članova mogu se uključiti u tim ili radnu ili facebook-grupu, s obzirom da se komunikacija i u timovima načelno obavlja  elektronski.  Poželjno je da zbog mogućnosti sastavljanja timova svi članovi popune podatke o zaposlenju, kvalifikaciji, stručnim i amaterskim znanjima i po mogućnosti navedu link na Linked-in ili drugi profil sa ispunjenim podacima o aktivnostima, stručnosti i amaterskim ili hobističkim znanjima.

Zaštita privatnosti     (Privacy Policy)

iPC  će primljene podatke članstva tretirati kao poslovnu tajnu.  Izuzetno, propisani podaci za redovno članstvo saopćit će se institucijama ovlaštenim za evidencije u inventivnoj djelatnosti sukladno Zakonu. Podaci o inovacijama bez otkrivanja suštine (naziv, autor, faza zaštite) unijet će se u izvještaje o radu davateljima proračunskih sredstava za rad udruge.  Ostali podaci o inovacijama (npr. unos u iPC-BURZU) – sažetak opisa i foto/video prezentacija rukovat će se prema dogovoru s autorom – vlasnikom inovacije.  Izuzetno, iPC nije obavezan tražiti dopuštenje za objavu sažetaka o inovacijama koje su već (bile) dostupne javnosti uz dozvolu autora.

Odricanje od odgovornosti

Učlanjenje i korištenje  mrežnih sadržaja i usluga iPC-a je dobrovoljno.  iPC poduzima uobičajene i dostupne mjere zaštite podataka i privatnosti, bez posebnih mjera (kriptiranja) za osiguranje tajnosti osjetljivih podataka (npr. inovacija), te ne odgovara za posljedice korištenja mrežnih mjesta ili usluga uslijed tuđih djelovanja, više sile ili tehničkih problema, uključivo provaljivanje ili presretanje podataka u transferu, gubitak ili neovlašteno dijeljenje podataka, internet-prijevare ili bilo kakve gubitke ili posljedice korištenja sadržaja i usluga.               iPC ne sprema pričuvne kopije tuđih sadržaja, pa je na korisniku da osigura kopije svojih podataka za slučaj pada sistema ili gubitka podataka na mreži.                                                                                           —————————

ZA SVE ČLANOVE VAŽI OBAVEZA POVJERLJIVOSTI PRI OBRADI INOVACIJA, kao i zabrana vrijeđanja, objave s elementima netrpeljivosti bilo koje vrste, nekulturnih ispada, otvorenog ili prikrivenog reklamiranja, političkog, vjerskog i dr. prepucavanja,  uploada štetnih sadržaja, te prisvajanja tuđih rezultata ili neovlaštene objave ili dijeljenja tuđih sadržaja.                          iPC  zadržava diskreciono pravo brisanja ili odbijanja objave neprimjerenih sadržaja ili dijelova sadržaja, kao i ukidanja timova ili brisanja članova timova bez obrazloženja.

Sva ostala ponašanja ravnat će se prema pravilima CARNET-a. WORDPRESS-a, statuta iPC-a i važećoj zakonskoj regulativi, odnosno pravilima koja propisuje YouTube na našim video-stranicama:                                         iPC_-_Rijeka_-_YouTube  , RijekaVideo, pravila facebook-a koja važe na facebook.com/inovatori  i drugim našim mrežnim sadržajima (Google +,  Panoramio, Twitter ) .

 

 

Comments

Komentari

INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO

});